Gå direkt till innehåll
Kampanj för flyktinghjälp

Nyhet -

Kampanj för flyktinghjälp

Hr Björkmans Entrémattor har startat en kampanj för flyktinghjälp. Under september månad kommer 10 % av allt nyförsäljningsvärde att gå till UNHCR och flyktingbidrag.

Konsekvent med Hr Björkmans hållbarhetsarbete vill företaget nu även försöka hjälpa till under pågående flyktingsituation.

Därför skänks det till en början 10 000 kr till UNHCR.

Efter det kommer även 10 % av nyförsäljningsvärdet under september månad att skänkas till UNHCR.

Terror, rädsla, konflikter och förföljelse har tvingat miljontals människor på flykt runt om i världen. De är vanliga människor som du och jag som står inför en osäker framtid. Det krävs en enastående styrka för överleva och bygga upp sina sönderslagna liv på nytt. De är överlevare, var och en med sin historia om en stor förlust.

SVERIGE FÖR UNHCR är en insamlingsorganisation och FN:s flyktingorgan UNHCR:s samarbetspartner i Sverige, med uppdrag att samla in pengar till UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten om flyktingars situation. Sverige för UNHCR har 90-konto.

UNHCR är FN:s flyktingorgan och har uppdraget att försvara flyktingars rättigheter och trygga deras välbefinnande. När en flyktingkris inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder nödhjälp, som mat, vatten och tak över huvudet.

Detta vill vi stödja och samtidigt även uppmana andra att bidra. 

Ämnen